تازه ها

گالری عکس فعالیت های پایگاه میراث جهانی بیستون 


 ساعت بازدید از محوطه از ساعت 8:30 صبح تا 20:00 می باشد

سند ثبت جهانی

گردشگری

لیدر (راهنمای محلی) گردشگری استان کرمانشاه

بازدید از سایت های تاریخی- طبیعت گردی- روستا گردی همراه با خرید سوغات، هدایا و غذاهای سنتی.